مکان‌مند بودن پدرسالاری سرمایه‌دارانه

spatiality of capitalist patriarchy