۱۵ اسفند ۱۳۹۰

نوال سعداوی

پزشک، نویسنده، مبارز

Nawal El Saadawi, Photo Courtesy Of thenational.ae

دختری که در شش سالگی اندام جنسی‌اش را ناقص کردند، تبدیل به یکی از چهره‌های معروف جنبش زنان در مصر شد. نوال سعداوی و داستان زندگی او: