۱۵ اسفند ۱۳۹۰

راوا، جامعه انقلابی زنان افغانستان

نوری در دل بنیادگرایی

Founder Of RAWA, Meena Keshwar Kamal (Picture Courtesy Of Wikipedia)

«من زنم که دیگر بیدار شده ام
من راه خود را یافته‌ام و هرگز بازنمی‌گردم.»

این‌ها کلمات مینا رهبر، بنیان‌گذار جامعه انقلابی زنان افغان (راوا)، است که در سال۱۹۸۷ ترور شد. جامعه انقلابی زنان افغان یا "راوا" در سال ۱۹۷۷ و با هدف اعتلای حقوق زنان در افغانستان و پاکستان تأسیس شد.

Founder Of RAWA, Meena Keshwar Kamal (Picture Courtesy Of Wikipedia)