تیرماه ۱۳۹۲

دیوارها حرف می‌زنند

پروژه محلی «زنان بر دیوارها» قبل از کمک مالی دولت هلند هم در سطح قاهره فعالیت می‌کرد، هرچند نه با اسم و رسم و تشکیلات یک پروژه. این زن‌ها اول ۲۰ نفر بودند، اما حالا که کم‌تر از یک سال از شروع کارشان گذشته، تعدادشان به ۶۰ نفر رسیده است. در حال حاضر این پروژه از زنان هنرمند سراسر مصر دعوت کرده است که در یک کمپین سراسری، مشکلاتی را که زنان در حال حاضر و در فضای کنونی مصر با آن مواجه‌ هستند، روی دیوارهای شهرهای خود به تصویر بکشند.

صفحه فیس بوک کتاب انقلاب نقاشی‌های دیواری
عکس‌های از کتاب انقلاب نقاشی‌های دیواری

Photos granted by the Women on Walls flickr photostream, under Creative Commons License.

نظرات

Filtered HTML

 • Use [fn]...[/fn] (or <fn>...</fn>) to insert automatically numbered footnotes.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <fn> <h2> <img> <sup>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • The Lexicon module will automatically mark terms that have been defined in the lexicon vocabulary with links to their descriptions. If there are certain phrases or sections of text that should be excluded from lexicon marking and linking, use the special markup, [no-lexicon] ... [/no-lexicon]. Additionally, these HTML elements will not be scanned: a, abbr, acronym, code, pre.

comment

 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید