۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

زنان در فضای قجری

از «دنیای زنان در عصر قاجار»

درباره این مجموعه

«با توجه به کمبود اسناد دست اول در ارتباط با زنان، جای تعجب نیست که تا به امروز غالب روایات تاریخ اجتماعی قاجار بر جنگ‌ها، دست‌آوردها، و واقعیات روزمره زندگی مردان در آن دوره تمرکز داشته است. دلیل این امر از جمله آن است که نوشته‌های مردان در بایگانی‌های متعدد ملی برای دهه‌ها (و در سال‌های اخیر در قالب مجلدات چاپی) به آسانی در دسترس بوده، حال آنکه اغلب نوشته‌ها، عکس‌ها، و دیگر اوراق شخصی زنان در دست خانواده‌ها باقی مانده است. دستیابی به تصویری کامل‌تر از گذشته غنی و پیچیده ایران بدون دسترسی همگانی به این اسناد ممکن نخواهد شد.

با استفاده از تکنولوژی جدید و از راه دیجیتالی‌کردن و ارائه یک وب‌سایت جامع، این طرح می‌کوشد تا این خلاء تاریخ‌نگاری را جبران کند، بر محدودیت‌های ناشی از پراکندگی جغرافیایی و قبضه ملکی فائق آید و مجموعه ارزشمندی از تصاویر دیجیتالی نوشته‌ها و عکس‌ها و دیگر منابع را که در حال حاضر در مکان‌های مختلف و نزد صاحبان متعدد پراکنده است در یک جا و به شکل ذخیره‌ای جستجوپذیر فراهم آورد.

در سال ۲۰۰۹، «دنیای زنان در عصر قاجار» موفق به دریافت بودجه دوساله از بنیاد سراسری علوم انسانی شد.»

وبسایت «دنیای زنان در عصر قاجار»، که «مرکز خدمات مجموعه های مجازی» در کتابخانه دانشگاه هاروارد میزبان آن است، به روی عموم باز است، و کلیه اطلاعات آن به دو زبان انگلیسی و فارسی در دسترس است.

Explore the lives of women during the Qajar era (1796-1925) through a wide array of materials from private family holdings and participating institutions. Women’s Worlds in Qajar Iran provides bilingual access to thousands of personal papers, manuscripts, photographs, publications, everyday objects, works of art and audio materials, making it a unique online resource for social and cultural histories of the Qajar world. Permission to republish granted by Harvard University.

نظرات

Filtered HTML

 • Use [fn]...[/fn] (or <fn>...</fn>) to insert automatically numbered footnotes.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <fn> <h2> <img> <sup>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • The Lexicon module will automatically mark terms that have been defined in the lexicon vocabulary with links to their descriptions. If there are certain phrases or sections of text that should be excluded from lexicon marking and linking, use the special markup, [no-lexicon] ... [/no-lexicon]. Additionally, these HTML elements will not be scanned: a, abbr, acronym, code, pre.

comment

 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید