۱۰ اسفند ۱۳۹۱

مویم را می‌چینم تا اعتراض کنم

«آزادی ارزان به دست نمی‌آید». فاطمه شریف، یکی از برگزار کنندگان این تجمع اعتراض آمیز، با بیان این حرف می‌گوید: «نشان زن‌بودن ما موهای ما نیست، بلکه آزادی ماست.» برخی از زنانی که در این اعتراض شرکت کرده‌بودند دهان خویش را بستند تا نشان دهند که قانون اساسی تازه مصر آن‌ها را مجبور به سکوت می‌کند. ام عبدالرحمن که حجاب کامل دارد، دسته‌ای از موهایش را از زیر چادر بیرون می‌کشد و می‌چیند. او می‌گوید که قانون اساسی تازه مصر به زنان اجازه نمی‌دهد رئیس جمهور شوند و این خلاف نظر خداوند در قرآن است که زن و مرد را برابر خلق ‌است.

عکس‌ها را مواد بارثیز خبرنگار و عکاس مصری در قاهره گرفته است.

نظرات

Filtered HTML

 • Use [fn]...[/fn] (or <fn>...</fn>) to insert automatically numbered footnotes.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <fn> <h2> <img> <sup>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • The Lexicon module will automatically mark terms that have been defined in the lexicon vocabulary with links to their descriptions. If there are certain phrases or sections of text that should be excluded from lexicon marking and linking, use the special markup, [no-lexicon] ... [/no-lexicon]. Additionally, these HTML elements will not be scanned: a, abbr, acronym, code, pre.

comment

 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
کپچا
این سوال برای تشخیص این امر است که شما یک شخص بازدیدکننده هستید و از ارسال خودکار ایمیل‌های ناخواسته خودداری شود
Image CAPTCHA
حروفی را که در این تصویر آمده است، وارد کنید